Despre noi

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

„BĂNUŢĂ GEORGETA ŞI BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA”

 are sediul în Bucureşti, în zona Dorobanţi – Floreasca, Intrarea Tudor Ştefan nr.53-55, Sectorul 1, fiind o stradă care face legătura între Calea Dorobanţilor şi Calea Floreasca.

În cadrul societăţii profesionale notariale funcţionează ca notari publici asociaţi:

* BĂNUŢĂ GEORGETA – notar public

* BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA – notar public 

În societate sunt angajati secretari colaboratori, cu o foarte bună pregătire şi experienţă în activitatea notarială şi delegaţi notariali pentru îndeplinirea serviciilor de publicitate imobiliară în cartea funciară, precum şi procurarea de documente necesare la îndeplinirea actelor notariale.

Notariatul are colaboratori traducători şi interpreţi autorizaţi în toate limbile străine, care:

-participă la luarea consimţământului prin interpret şi semnează actele notariale, alături de părţile care nu cunosc limba română;

-efectuează traduceri din limba română în limba străină sau din limba străină în limba română, ale înscrisurilor prezentate de părţi, iar semnăturile traducătorilor sunt legalizate de notarul public.

Autentificarea actelor de înstrăinare imobiliare şi îndeplinirea oricăror proceduri notariale se efectuează după o verificare temeinică a istoricului dobândirii proprietăţii de către înstrăinător, a istoricului documentaţiilor cadastrale, a încheierilor de intabulare a proprietăţii în cartea funciară şi a tuturor documentelor prezentate de părţi sau care au legătură cu actul instrumentat, toate acestea fiind efectuate cu respectarea legii, notariatul asigurând servicii de intabulare în cartea funciară, de procurare a documentaţiilor cadastrale şi a încheierilor de intabulare.

De asemenea, notariatul asigură servicii de procurare a actelor care atestă istoricul dobândirii proprietăţii, pe baza unei împuterniciri în acest sens.

În cadrul procedurii succesorale, notariatul asigură procurarea actelor necesare, extrase de carte funciară şi certificate de atestare fiscală, la cererea părţilor şi pe baza unei împuterniciri în acest sens.