Servicii Notariale

ACTE CE SE AUTENTIFICĂ ÎN CADRUL NOTARIATULUI, SERVICII ŞI PROCEDURI NOTARIALE CE SE ÎNDEPLINESC LA CEREREA ORICĂROR PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, ROMÂNE SAU STRĂINE:

 • contracte de vânzare;
 • contracte de ipotecă;
 • contracte de schimb;
 • contracte de donatie;
 • promisiuni de vânzare-cumpărare / promisiuni de schimb / promisiuni de donaţie, etc.;
 • pacte de opţiune de vânzare / de cumpărare;
 • contracte de întretinere;
 • contracte de rentă viageră;
 • acte de alipire / acte de dezlipire, apartamentare, subapartamentare, reapartamentare;
 • contracte de împrumut;
 • contracte de închiriere;
 • contracte de comodat imobil;
 • contracte de comodat auto;
 • tranzacţii;
 • contracte de cesiune;
 • acte de dare în plată;
 • orice fel de acte referitor la firme, la asociații si fundații și alte entități persoane juridice;
 • testamente;
 • succesiuni şi orice acte în cadrul procedurii succesorale notariale;
 • inventarieri de bunuri succesorale;
 • acte de lichidare a pasivului succesoral;
 • convenţii matrimoniale între soţi;
 • procedura divorţului prin acordul soţilor, cu copii minori şi fără copii minori;
 • acte de lichidare a regimului comunităţii legale de bunuri între foşti soţi, după divorţ, acte de lichidare a regimului separaţiei de bunuri, acte de lichidare între soţi, care îşi schimbă regimul matrimonial, acte de lichidare a regimului comunităţii prin decesul unuia din soţi, în cadrul succesiunii;
 • contracte de partaj a bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după divorţ, contracte de partaj a bunurilor aflate în coproprietate;
 • procuri speciale de reprezentare la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, la succesiuni, la semnarea promisiunilor de vânzare, procuri referitoare la societăţile comerciale şi orice alte procuri, prevăzute de lege;
 • declaraţii diverse;
 • alte proceduri notariale:
  * eliberarea încheierilor cu privire la verificarea evidenţelor succesorale, prevăzută de Codul
  de Procedură Civilă;
  * consultaţii notariale;
  * redactări de acte notariale, la cererea părţilor;
  * legalizări de copii;
  * legalizări de semnături si sigilii;
  * dare de dată certă înscrisurilor;
  * certificarea unor fapte;
  * legalizarea semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat;
  * procedura de apostilare sau supralegalizare a actelor îndeplinite de notarul public, pentru a fi
  folosite în străinătate, la cererea solicitanţilor;
  * eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale.